Val rumenega semena je obdobje, ko bo namera naše resnične narave, našega bistva, kot seme vzklila v našem življenju. Seme v sebi nosi odtis naše resnične narave, nosi vse naše potenciale in omejitve in ne glede na to, ali smo očistili ‘tla’ na katerih sadimo, se bo seme prebijalo in klilo. Predhodna dva vala sta prehajala skozi center Tzolkina in na določen način izvajala čiščenje ‘tal’, ne glede na našo pripravljenost in zavestnost.

V valu rumenega semena naša namera oživlja naše resnične želje, sanje, vizije, ki postanejo fokus za klitje. Mi sami lahko podpremo ta proces rasti, s pripravljenostjo in odprtostjo za rast. Ta ciklus časa nas poziva, da spontano sodelujemo v procesu lastne rasti, da razbijamo vse trde strukture in okove omejujočih prepričanj. In tudi če tega ne storimo zavestno, se bo proces odvijal sam po sebi, ker naše sanje, naše želje in vizije, naša instinktna narava ima svojo inteligenco in ko prične kliti, je nezaustavljiva sila, najde pot proti svetlobi, najde način, da se pokaže. Kakor koli pa je priporočljivo, da sodelujemo v tem procesu, ker se bo odvil lepše, bolj radostno, enostavno z občutkom ljubezni do sebe in do življenja.

Dolgo nisem omenjala globalne situacije, pa je tudi sedaj ne bom. Opozorila bi le na dejstvo, da obstaja toliko vrst semen, kot je ljudi in prav toliko namer klitja teh semen. Ko namere nekoga okarakteriziramo kot slabe, ker uničujejo tuja življenja in njihove sanje, se spomnimo tega vala in simbola semena. Na žalost se je pokazalo, da imajo mnogo močnejši fokus na rast ljudje, ki so egocentrični in brez empatije. Njihova namera je lahko tudi negativno usmerjen. V bistvu so se sposobni popolno fokusirati na svojo namero, na svoj zastavljen cilj, ne oziraje se na to, da vsi vidijo njihov pravi karakter. Oni so in to mojstrsko, eno s svojo namero.

Kakor koli vam bo to zvenelo, energije proces rasti namere pa nimajo nobenega predznaka, niti pozitivnega niti negativnega. To kar energiji namere da barvo in smer smo mi sami, naš karakter, kvaliteta našega semena, naše vrednote, naša narava. Moč energije pa je na razpolago vsem enako, za dobrega človeka, kot za zločinca. Na kak način, v kateri smeri in s kakšno moči jo bo nekdo uporabil, to je odvisno od narave posameznika.

Skozi teh 13 dni vala bomo imeli kar 10 dni odprt portal, kar pomeni močnejše učinke delovanja kozmičnih sil. Izkoristimo to. Portali se aktivirajo 03.07. ob belem spojitelju svetov na področju čustev. To je čas, da z rušenjem lastnih omejujočih prepričanj odpremo pot našemu semenu, da vzklije.

Izzivi vala rumenega semena so v pečatu rdeče kače, kar je zelo prikladno, saj kača med drugim simbolizira vitalno energijo, torej življenje samo. V tem valu je najpomembnejše vprašanje ohranjanja, obnavljanja, povečevanja in  zadrževanja vitalne energije. Izziv je postavljena na nivoju življenja. Možne so provokacije vezane na telo in na zdravje.  Sence kače vezane na telo so razne seksualne disfunkcije, v smislu, seks je moč in v smislu raznih zlorab. Prav tako prepričanja, nihče ni dovolj dober zame, prepričanje, vse se lahko kupi z denarjem ali pred poroko ni seksa, sodijo sem. Prav tako popolno enačenje s svojim telesom ali fanatična skrb za lastno zdravje ali pa podrejenost kulturološkim pogojevanjem. Vse to so prepričanja, ki ne dopuščajo napredka in uspavajo, upočasnjujejo klitje, rast našega lastnega bistva. Transformacija teh senc je učenje o ljubezni in o intimnosti. O ljubezni do sebe, takšnih kakršni smo. In o ljubezni do drugih, takšnih, kakršni so.

Energija kače je tudi energija zdravljenja. In, če se pojavi močna provokacija, izziv, senca in se pokaže, pojavi v tem valu, ne bežimo, dobili smo priložnost, da to ozdravimo.

Val rumenega semena lahko imenujemo tudi val obnavljanja vitalne energije, saj tudi sam simbol semena in njegovo klitje simbolizira vitalno energijo in novo rojstvo, prav tako kot simbol kače, ki je izziv tega vala.

Iyalaje, Daniela Peović, Rezonantna nebeška sprehajalka.

Za vas prevedla Natalija RG, Samo obstoječe rumeno seme

Želite spoznati pomen in karakter pečatov, ki nastopajo v analizi vala?

Preberite si več o delavnici: Spoznavanje 20 majevskih pečatov in 13 tonov

Spremeni svoje razumevanje časa in spremenil boš sebe.

Spremeni sebe in spremenil boš svet – kajti obratno ne gre.

VAL ŽUTOG SJEMENA

Ovo je vrijeme kada će namjere naše istinske prirode poput sjemena proklijati u našem životu. Sjeme u sebi sadrži otisak naše istinske prirode i bez obzira jesmo li očistili tlo na kojem sadimo, sjeme će se probijati i klijati. Prethodna dva vala prolazila su kroz srž Tzolkina i na određeni način radila čišćenje tla u našim životima, bez obzira na našu spremnost ili svjesnost.

U procesu klijanja sjemena naša namjera oživljava uz pomoć Duha, naša istinska želja, vizija, priroda postaje fokus za klijanje.  U ovom uzorku vremena mi možemo podržati ovaj nezaustavljivi proces rasta, prihvatiti ga sa spremnošću i otvorenošću.  Pozvani smo da spontano sudjelujemo u svom rastu i razbijemo sve tvrde strukture i okove ograničavajućih vjerovanja.  A čak da to i ne uradimo proces će se odvijati sam po sebi jer naši snovi, naše želje, naša istinska priroda ima svoju inteligenciju i kada krene klijati nezaustavljiva je, nađe put prema svjetlu, način da se pokaže. No, preporuka je da sudjelujemo u tom procesu jer će se odvijati ljepše, radosnije, jednostavnije sa osjećajem ljubavi prema sebi i životu.

Dugo nisam spominjala kakva će biti globalna situacija ni sada neću, samo ću vas upozoriti da postoji mnogo vrsta sjemena, koliko i ljudi, i isto toliko klijanja namjera. Kada nečije postupke okarakteriziramo kao jako loše jer uništavaju tuđe živote i snove, sjetite se ovoga vala i simbola sjemena, na žalost pokazalo se da mnogo jaču fokusiranost na vlastiti rast (koji može biti i negativan)  imaju ljudi koji su egocentrični i bez empatije. Poanta je u tome da su u stanju potpuno se fokusirati na svoju namjeru i da im je njihova istinska priroda vidljiva. Jedno su s njom.

Kako god vam ovo zvučalo, energija i proces klijanja namjere nemaju nikakav predznak, ni minus, ni plus. Ono što energiji daje boju i smjer smo mi, naša namjera, naše sjeme, naša priroda. Snaga određene energije jednaka je i za dobrog čovjeka i za zločinca. Na koji način, u kojem omjeru, s kakvom namjerom će je netko upotrijebiti, to ovisi o prirodi pojedinca.

Zato podržite sebe u ovome valu, putujte sa svojom istinskom prirodom, neka vaši snovi i želje postanu vidljivi, upotrijebite energiju namjere, fokusa i ustrajnosti, jer one nisu rezervirane samo za negativce.

Kroz ovih trinaest dana imat ćemo i punih deset dana otvorenih portala, što znači jako pojačan učinak. Iskoristite to. Portali se aktiviraju 03.07. od bijelog spojitelja svjetova, na mjestu emocija. To je upravo poziv da svojom podrškom i rušenjem ograničavajućih vjerovanja otvorite put klijanju sjemena svoje prirode.

Izazovi u ovom valu smješteni su u pečatu crvene zmije što je vrlo složeno i primarno, jer zmija između ostaloga simbolizira i život sam. U ovom valu najzastupljenije je pitanje čuvanja, obnavljanja, povećavanja i zadržavanja vitalne energije. Tu je smješten izazov na razini života. Moguće su provokacije vezane uz tijelo i zdravlje. Sjene zmije vezane uz tijelo su i razne seksualne disfunkcije, u smislu seks je moć, razna zlostavljanja, razna uvjerenja u stilu nitko nije dobar za mene, sve se može novcem kupiti, prije braka nema konzumiranja, ….potpuno  identificiranje s vlastitim tijelom, fanatična zaokupljenost zdravljem…sve su to uvjerenja koja ne dopuštaju pokret i usporavaju klijanje. Sjena je i potčinjenost kulturološkim uvjerenjima. Transformacija ovih sjena je učenje o ljubavi i intimnosti, ljubavi prema sebi i drugima onakvima kakvi jesu.

Energija zmije je i energija iscjeljenja. I ako se pojavi jaka provokacija, izazov, sjena, ako postanu vidljivi u ovome valu, onda ne bježite, dobili ste priliku da je iscjelite. Ovaj val možemo nazvati i valom obnavljanja  vitalne energije jer i sam simbol sjemena i njegovo klijanje simboliziraju upravo vitalnu energiju, novu, osvježenu. Baš kao i simbol zmije, izazova u ovom valu.

Iyalaje, Daniela Peović, Rezonantna nebeški šetač