Med posvetom pridete v stik z najbolj optimalno točko vašega obstoja. Preko vašega bistva, imenovanega Ori, se premikamo po vaši časovni liniji. Časovna linija Orija obsega to življenje, kot tudi poti duše pred tem življenjem. In dejstvo je, da bo naš Ori z nami tudi po zaključku tega ciklusa.   

Med posvetom se prestavimo iz točke sedaj, kjer so stvari nejasne, ter ne delujejo, v točko, kjer vidimo, da stvari ne delujemo in jih želimo, z aktivacijo lastne volje premakniti, izboljšati, menjati. Prestavljeni ste iz vrtinca trenutnih težav, v oddaljeno, a varno točko, kjer ozrete izvor težave in odkrijete moč, da iz nje izstopite. Ifa ob zaklučku poda navodilo, kako transformacijo izvest. Svečenica vas vodi skozi proces in je ‘za vas tukaj’, tudi v poprocesnem obdobju. 

Kaj je posvet z božansko modrostjo IFA?

POSVET Z BOŽANSKO MODROSTJO IFA ali duhovna orientacija je vpogled v človeško predusodo. Ta starodavna metoda* s pomočjo duhovne usmeritve razkriva človekov karakter, njegove omejitve in pa potenciale, človekove notranje moči. Posvet z božansko modrostjo Ifa identificira naravo in izvor težav, hkrati pa pokaže smer reševanja. Ifa temelji na 16 osnovnih Odujih. Vsak ima 16 komplementarnih različic. Torej duhovna usmeritev temelji na eni izmed 256 možnih rešitev za težavo. Odu me spominja na basen, v kateri nastopajo ljudje. In tukaj se širina tega znanja ne konča, a bo dovolj, da si ustvarimo sliko globine izza, do sedaj razkritega.

.*POSVET Z BOŽANSKO MODROSTJO IFA je UNESCO zaščitil kot spomenik oralne kulture.

Ifa je koncept življenja, je življenjska filozofija, zasnovan na energijah narave. Ifa ni religija. Je izvorna modrost narave, ki se je ohranila v Yoruba narodu, 25 milijonskem narodu iz Nigerije. Do danes se je obdržala, zahvaljujoč ustnemu prenašanju.

Skupina Slovenskih iskalcev duhovih modrosti  je odkrila filozofijo Ifa in postala prva skupina Baba Kingovih študentov v Evropi. Zame je častno biti ena od zapisovalk starodavnih afriških modrosti, ki jih v obliki predavanj Baba King predaja v Sloveniji.

Najpogostejši trenutki za pristop k usmeritvi:

PRIJAVA

Preden, kot spraševalec pristopite k duhovnemu posvetu z vami opravim brezplačen individualne razgovor. Tukaj je prostor, da se spoznamo in vzpostavimo medsebojno zaupanje in varen prostor. 

Ija Jayeola, Natalija Resnik:
tel: + 386 041 70 52 52

e-mail: nrg@ustvarjalnost.si

Svečenica Ifa - Ija Jayeola ​

Svoj prvi študij filozofije Ifa sem opravljala med leti 2012-2014, drugega med leti 2017-2019 pod mentorstvom prof. Sikiru Salami PH.D. – Baba Kinga. Naziv, svečenica Ifa - Ija Jayeola, sem prejela v Sao Paulo v Braziliji, v Centro Cultural Oduduwa, 16. decembra 2014 od Babalavoa Awodirana. In od takrat sem prejela vso odgovornost za svoje življenje v svoje roke. Za vse izzive, ki mi prihajajo na pot in tudi vse uspehe, potenciale in v sebi skrite moči, ki želijo uzreti luč sveta

Sistem duhovne usmeritve s 16. kavriji

je ekstrakt sicer kompleksnega posveta z božansko modrostjo Ifa. Teoretična in praktična znanja smo prjemali neposredno pod mentorstvom prof. Sikiru Salami PH.D. – Baba Kinga.
Sama sem obiskovala študij med leti 2018-2019. In res lepo je spoznanje, da se študij o modrosti in usodi človečkega življenja nikoli, zares ne konča. Podobno velja tudi za življenje. Vse kar naredimo na sebi, je naložba v prihodnost, ki nima konca.