KAJ JE POSVET Z BOŽANSKO MODROSTJO IFA?

POSVET Z BOŽANSKO MODROSTJO IFA ali duhovna orientacija je vpogled v človeško predusodo. Ta starodavna metoda* s pomočjo duhovne usmeritve razkriva človekov karakter, njegove omejitve in pa potenciale, človekove notranje moči. Posvet z božansko modrostjo Ifa identificira naravo in izvor težav, hkrati pa pokaže smer reševanja. Ifa temelji na 16 osnovnih Odujih. Vsak ima 16 komplementarnih različic. Torej duhovna usmeritev temelji na eni izmed 256 možnih rešitev za težavo. Odu me spominja na basen, v kateri nastopajo ljudje. In tukaj se širina tega znanja ne konča, a bo dovolj, da si ustvarimo sliko globine izza, do sedaj razkritega.

.*POSVET Z BOŽANSKO MODROSTJO IFA je UNESCO zaščitil kot spomenik oralne kulture.

Ifa je koncept življenja, je življenjska filozofija, zasnovan na energijah narave. Ifa ni religija. Je izvorna modrost narave, ki se je ohranila v Yoruba narodu, 25 milijonskem narodu iz Nigerije. Do danes se je obdržala, zahvaljujoč ustnemu prenašanju.

Skupina Slovenskih iskalcev duhovih modrosti  je odkrila filozofijo Ifa in postala prva skupina Baba Kingovih študentov v Evropi. Zame je častno biti ena od zapisovalk starodavnih afriških modrosti, ki jih v obliki predavanj Baba King predaja v Sloveniji.

Najpogostejši trenutki za pristop k usmeritvi:

  • kadar sami ne najdemo odgovora znotraj sebe
  • kadar smo neodločni
  • pri sprejemanju večjih življenjskih odločitev
  • pri resnih težavah (zdravstvenih, materialnih, ljubezenskih)
  • v trenutkih, kadar doživljamo neko težavo kot del sebe in je ne moremo rešiti, ker je nismo sposobni jasno, objektivno videti
  • v stanjih nemotiviranosti, pri občutku izgubljenosti
  • kadar svoje življenje oz. njegove segmente doživljamo kot, da se vrtimo v krogu in ne vidimo izhoda, ne glede na to, kaj delamo in poskusimo ukreniti.

PRIJAVA

Preden, kot spraševalec pristopite k duhovnemu posvetu z vami opravim brezplačen individualne razgovor. Tukaj je prostor, da se spoznamo in vzpostavimo medsebojno zaupanje, varen prostor. 

Ija Jayeola, Natalija RG:
tel: + 386 041 70 52 52

e-mail: natalija.resnik.gavez@amis.net

Svečenica Ifa - Ija Jayeola ​

​ Svoj prvi študij filozofije Ifa sem opravljala med leti 2012-2014, drugega med leti 2017-2019 pod mentorstvom prof. Sikiru Salami PH.D. – Baba Kinga. Naziv, svečenica Ifa - Ija Jayeola, sem prejela v Sao Paulo v Braziliji, v Centro Cultural Oduduwa, 16. decembra 2014 od Babalavoa Awodirana. ​

Sistem duhovne usmeritve s 16. kavriji

je ekstrakt sicer kompleksnega posveta z božansko modrostjo Ifa.
V 16. letih se je zvrstilo dosti slušateljev iz področja bivše Jugoslavije. Teoretična in praktična znanja pridobivamo pod mentorstvom prof. Sikiru Salami PH.D. – Baba Kinga.
Sama sem obiskovala študij med leti 2018-2019. In res lepo je spoznanje, da se študij o modrosti in usodi človečkega življenja nikoli, zares ne konča. Podobno velja tudi za življenje. Vse kar naredimo na sebi, je naložba v prihodnost, ki nima konca.