Čar Griča

V Društvu Čar Griča, ustanovljenjega leta 2009, se posvečamo spodbujanju ustvarjalnosti skozi rokodelske veščine in bujenju ustvarjalnega razmišljanja. Vodi nas želja, da stara vedenja in rokodelska znanja, predvsem pa vrednote, ki se razvijajo ob rokovanju z njimi, ne bi nikoli zašli v pozabo.

Poudarek dajemo ustvarjanju iz naravnih materialov. Pri tem uporabljamo originalna rokodelska orodja in tehnike. Vzporedno pa posvečamo pozornost prepoznavanju notranjega bistva posameznika, pri čemer črpamo znanje iz Matere narave. So različne poti do sebe, mi vam ponujamo te, ki smo jih sami preizkusili.

Predavatelji svoje življenje posvečamo proučevanju in ponovnemu obujanju starih znanj.

Natalija Resnik

Živim in ustvarjam na Griču nad Ptujem,v ateljeju, obdanem s prvinskim, naravnim okoljem

Dve formalni izobrazbi, študijTehniške fakultete in  študij Waldorfske pedagogike, sem nadgradila z raziskovalnim študijem kaligrafije Tako sem se s prehodom v novo tisočletje, podala na samostojno ustvarjalno pot. Ljubezen do umetnosti lepopisja je z leti preraslo iz ljubiteljskega na profesionalni nivo. Po dveh desetletjih ukvarjanja s kaligrafijo ohranjam klasičen kaligrafski pristop in mu pridodajam svežino in lahkotnost, predvsem skozi preplet stilov, barv in materialov.

Od leta 2009  sem ustanoviteljica in predsednica društva Čar Griča, društva za spodbujanje ustvarjalnosti skozi rokodelske veščine in bujenja notranjega bistva posameznika.

Oktobra 2012 pa sem na Griču nad Ptujem položila seme Svetu ustvarjalnosti, kjer smo ljudje prebujeni, odgovorni in zadovoljni s svojim obstojem tukaj in sedaj.

S tem, ko izboljšujemo sebe, izboljšujemo svet!

Po dveh desetletjih ukvarjanja s kaligrafijo verjamem, da so redne vaje kaligrafije način življenja, ki uravnoveša psihični, mentalni in fizični ustroj človeka. Kaligrafija je poglabljanje vase, vrsta meditacije. Je ozaveščanje duha in globoka kontemplacija z dušo posameznika. Skozi redne vaje vodi do notranje harmonije in miru, do izboljšanja koncentracije in ohranjanja fokusa. Oboje nadgrajuje bolj učinkovito izrabo potencialov, s čimer izgrajujemo samozavest ter posledično naš notranji občutek za lepoto. To so razlogi, da je moje  poslanstvo ohranjanje umetniških in rokodelskih veščin skozi kaligrafijo.

Naše vrednote so povezane z utrjevanjem harmonije, suverenosti in ljubečega sodelovanja ljudi in narave.

Vizija sveta ustvarjalnosti je širiti idejo o prepoznavanju lastnih potencialov in omejitev, s čimer, naj vsak posameznik svojim življenjskim ciljem olajšamo pot do realizacije. Kako to doseči? Verjamem, da odgovori pridejo, ko smo pripravljeni spremeniti način razmišljanja, ki nam več ne služi.