POT DO IZVORA je zbirka izročil starodavne afriške modrosti.

Pri svojem delu verjamem, da lahko vsak skozi prepoznanje lastnih potencialov in omejitev, svojim ciljem olajša pot do realizacije. Kako to doseči? Verjamem, da odgovori pridejo, ko smo pripravljeni spremeniti način razmišljanja, ki nam več ne služi. Program POT DO IZVORA je vodnik do drugačnega načina razmišljanja. Istoimenska knjiga pa kažipot.

  

Kako je do knjige prišlo?

.V iskanju odgovorov na vprašanja o življenju me je leta 2008 pot privedla do Afriškega, natančneje jorubskega izročila,  ki ga v Sloveniji že drugo desetletje podaja prof. Sikiru Salami PH.D. – Baba King.  Ob poslušanju nekaj uvodnih modrosti o energijah narave, imenovanih oriše, sem imela občutek, kot da sem prišla domov, kot da sem se vrnila k svojim koreninam. Ljubezen na prvi pogled je vodila do prvih potovanj v Brazilijo in Nigerijo, do številnih posvetitev in pričetka študija Ife, študija o modrosti in skrivnosti človeškega življenja.

.

.

Na predavanjih sem si izpisovala modre misli ter jih uporabljala kot temo svojih kaligrafskih izdelkov, z namenom, da jih približam ljudem. Veseli me, da je avtor modrosti, z navdušenjem sprejel pobudo, da iz njegovih predavanj izluščim pregovore ter jih združim v dvojezični knjigi. Tako je nastala Pot do izvora.  V knjigi zbrane modrosti so odraz izkušenj, védenja in kolektivnega mišlje­nja več generacij jorubskega ljudstva, 25 milijonskega naroda iz Nigerije. Zahvaljujoč našemu skupnemu poslanstvu, ne bodo utonile v pozabo neuporabljene.

Knjigi na pot

Zahvala gre celotni prvi skupini slovenskih iskalcev duhovnih modrosti, ki so odkrili filozofijo Ifa in z gorečo vedoželjnostjo postali prvi Baba Kingovi študentje v Evropi. To so korenine.

Zahvaljujem se Jasmini Awodiran Gbenga, vodji Duhovne sku­pnosti Oriš – energij narave za izkazano zaupanje in prefinjene nasvete. Zahvala Mojci Klobučar, ki se je z ljubečim oblikovanjem videza knjige dotaknila moje duše. Ani Malovrh Egundeyi gredo izdatne zasluge za dvojezično izdajo. One so deblo.

Posebno spoštovanje slovenski svečenici Ifa, Mateji Tomšič Aken­gen. Čas, preživet ob njej med asistiranjem in delom, prežet z uče­njem in zabavo, je zame neprecenljiv in neponovljiv. Predstavlja veje.

In ne nazadnje hvala Baba Kingu, ki že drugo desetletje odpira to zakladnico modrosti Ifa na slovenskih tleh. S predanostjo svojemu veličastnemu poslanstvu, meni in mnogim omogoča prepoznavati in udejanjati vizije naših duš, s čimer si osmišljamo svoja življenja. Skupaj s častitljivimi predniki tvori dušo našega drevesa.

Dvojezična izdaja,
Trda vezava,
Format 15×15 cm,
Cena 15 €

O prepletu poslanstev

Baba King je človek, čigar poslanstvo je ohranjanje jorubskega iz­ročila, v vsem njegovem večplastnem bogastvu.

Je Babalorisa, Onisegun, raziskovalec jorubske kulture, divinator, svečenik oriš, specialist zdravljenja z rastlinami in specialist tredicionalne jorubske medicine. Rojen in odrasel je v kraljevi družini Kenta v Nigeriji, kjer so že njegovi starši in predniki prakticirali Oriša filozofijo. Akademska pot ga je odvedla v Brazilijo, kjer je opravil doktorat in ustanovil Centro Cultural Oduduwa – Kulturno središče, v okviru katerega vodi izo­braževanja po vsem svetu, poimenovano po jorubskem očetu naro­da, oriši Oduduva. Je učitelj, ki predstavlja most med sodobnim svetom in tradicionalno afriško modrostjo. Ve? desetletij povezuje ljudi iz različnih kontinentov in je steber ohranjanja te modrosti celo v Afriki.

Ustvaril je zakladnico posnetkov, zapisov, neprecenljivo zbirko modrosti, izročil in obredov. Že trideset let se navkljub akademskim, družin­skim in svečeniškim obveznostim večkrat letno vrača v Nigerijo, saj so viri, od katerih črpa te modrosti, večinoma zelo častitljive starosti. In ko med Jorubami umre starosta, je kot bi pogorela cela knjižnica. Svoja znanja, spoznanja in modrost že drugo desetletje širi tudi v Slo­veniji, v okviru delovanja Afriškega kulturnega centra ter Duhovne skupnosti Oriš – energij narave. Njegova predavanja so navdihujoča, saj so modrosti, ki jih prenaša na poslušalce vodilo za izboljšanje kakovosti njihovih življenj.

.

.

.

Naziv Ifa svečenica sem prejela v Sao Paulo v Braziliji, v Centro Cultural Oduduwa pod mentorstvom prof. Sikiru Salami PH.D. – Baba Kinga.