POT DO IZVORA je zbirka izročil starodavne afriške modrosti.

Pri svojem delu verjamem, da lahko vsak skozi prepoznanje lastnih potencialov in omejitev, svojim ciljem olajša pot do realizacije. Kako to doseči? Verjamem, da odgovori pridejo, ko smo pripravljeni spremeniti način razmišljanja, ki nam več ne služi. Knjiga POT DO IZVORA je kažipot do drugačnega načina razmišljanja. Vse se prične v mislih!

Kako je do knjige prišlo?

V iskanju odgovorov na vprašanja o življenju me je pot privedla do Afriškega, natančneje jorubskega izročila,  ki ga v Sloveniji že tretje desetletje podaja prof. Sikiru Salami PH.D. – Baba King.  Ob poslušanju nekaj uvodnih modrosti o energijah narave, imenovanih oriše, sem imela občutek, kot da sem prišla domov, kot da sem se vrnila k svojim koreninam. Ljubezen na prvi pogled je vodila do prvih potovanj v Brazilijo in Nigerijo, do številnih posvetitev in pričetka študija Ife, študija o modrosti in skrivnosti človeškega življenja.

.

.

Na predavanjih sem si izpisovala modre misli ter jih uporabljala kot temo svojih kaligrafskih izdelkov, z namenom, da jih približam ljudem. Veseli me, da je avtor modrosti, z navdušenjem sprejel pobudo, da iz njegovih predavanj izluščim pregovore ter jih združim v dvojezični knjigi. Tako je nastala Pot do izvora.  V knjigi zbrane modrosti so odraz izkušenj, védenja in kolektivnega mišlje­nja več generacij jorubskega ljudstva, 25 milijonskega naroda iz Nigerije. Zahvaljujoč našemu skupnemu poslanstvu, ne bodo utonile v pozabo neuporabljene.

Knjiga na pot

Zahvala gre celotni prvi skupini slovenskih iskalcev duhovnih modrosti, ki so odkrili filozofijo Ifa in z gorečo vedoželjnostjo postali prvi Baba Kingovi študentje v Evropi. To so korenine.

Zahvaljujem se Jasmini Awodiran Gbenga, vodji Duhovne sku­pnosti Oriš – energij narave za izkazano zaupanje in prefinjene nasvete. Zahvala Mojci Klobučar, ki se je z ljubečim oblikovanjem videza knjige dotaknila moje duše. Ani Malovrh Egundeyi gredo izdatne zasluge za dvojezično izdajo. One so deblo.

Posebno spoštovanje slovenski svečenici Ifa, Mateji Tomšič Aken­gen. Čas, preživet ob njej med asistiranjem in delom, prežet z uče­njem in zabavo, je zame neprecenljiv in neponovljiv. Predstavlja veje.

In ne nazadnje hvala Baba Kingu, ki že drugo desetletje odpira to zakladnico modrosti Ifa na slovenskih tleh. S predanostjo svojemu veličastnemu poslanstvu, meni in mnogim omogoča prepoznavati in udejanjati vizije naših duš, s čimer si osmišljamo svoja življenja. Skupaj s častitljivimi predniki tvori dušo našega drevesa.

Dvojezična izdaja,
Trda vezava,
Format 15×15 cm,
Cena 15 €

Študij filozofije Ifa

Vodila me je želja po odstiranju skrivnosti izza očem vidnega, zato sem v svoje življenje odprla vrata znanjem Filozofije IFA. Učila sem se je pri njenem izvoru. V modrost in skrivnost življenja me je iniciral Baba Awodiran, srčen in svojemu bistvu predan človek, ki je pred leti prešel v svet prednikov.

Spoštovanji Baba King je človek, čigar znanja sem prejemala, kot ena izmed mnogih, ki jim je predajal svoje poslanstvo – ohranjanje jorubskega iz­ročila. Je učitelj, ki predstavlja most med sodobnim svetom in tradicionalno afriško modrostjo. 

Leta 2009 so se pričela moja  potovanja v Brazilijo in Nigerijo. Odgovore sem prejemala preko številnih posvetov z modrostjo Ifa.  Z obiskom ter zapisovanjem predavanj sem pričela odstirat svoje bistvo. Leta 2014 sem prvič zaključila 3 letni študij Ife, študij sistema modrosti za razumevanje človekove usode in pridobila naziv Ifa svečenica.  S tem pa se je moja POT DO IZVORA ponotranjenja te neskončne zakladnice znanja šele začenja.

Oktobra 2012 sem ustanovila  Svet ustvarjalnosti, center igre, zabave in modrosti z željo posameznika podpreti na poti k njegovi lasti individualnosti. Med leti 2017 in 2019 sem poglobila Študij Ife in paralelno zaključila študij Za vpogled v človekovo usodo s sistemom 16 kavrijev.

Posestvo Grič na katerem živim je namenjeno ljudem, kot Svetišče Energij Narave, s posebno specializacijo na energijah Iya – mi, Energijah Mater Univerzuma.

Dokler so nam stvari neznane, nas plašijo, plaši nas, kar je za nas skrivnost. A ne moremo si privoščiti, da bi bilo naše življenje za nas skrivnost. Praktično nemogoče je doseč svojo optimalno točko moči, brez da bi najprej raziskali sebe, potenciale in ovire na poti do nje. In, če dobro pomislimo, smo iz tega razloga tukaj, v tem življenju. Da spoznavamo,  realiziramo in osrečujemo sebe. Šele z naše točke moči smo potem lahko tukaj tudi za druge.  Naša odgovornost do lastnega življenja določa ali bomo varno ostali v sobi udobja ali pričeli odpirati vrata in bogatiti lastna življenja z darovi, ki so nam namenjeni.