Val rdeče lune tokrat nosi izziv na področju ljubezni. Sem spadajo vse vrste ljubezni, tudi ona do sebe. Prav tako je izziv tudi na intuitivnem znanju. Le stabilna čustva nam omogočajo življenjsko in duhovno blagostanje, so center našega notranjega ravnovesja, delovanja in dobrega življenja, ne glede na okoliščine okrog nas. Zelo pomembno je delati na stabilnosti čustev. Stabilna čustva bodo sidro, na katerega bomo privezali ladjo v nevihti.

Izziv na nivoju življenja bo provociral naše odnose. Vrženi bomo v ogenj provokacij, z namenom, da bi prečistili svoja čustva in dojeli, kaj ljubezen v bistvu je. Kaj je brez pomena in kaj zares važno za nas. Drugi ljudje in situacije v okolju nam bodo ogledala. Vse, na čemer naj bi delali in kar moramo sprejeti, se bo manifestiralo skozi soljudi in dogodke okrog nas.

Ker je celo leto v znamenju rdeče lune, je to vse še bolj potencirano. In ne le na vidnem, ampak tudi na nezavednem delu našega čustvenega čiščenja vseh vrst.

Daniela Peović, Rezonantna nebeška sprehajalka.

Za vas prevedla Natalija RG, Samo obstoječe rumeno seme

 

VAL CRVENE LUNE

Ovaj val naznaka je onog, na čemu jako puno trebamo raditi tijekom cijele godine, a to su emocije. Stabilne emocije donose životno i duhovno blagostanje, one su centar naše ravnoteže, djelovanja i dobrog života, bez obzira na situacije, u kojim se nalazimo. Jako je vezan rad na stabiliziranju emocija, to je sidro, za koje ćemo privezati brod u oluji.

Izazov na razini života provocirat će naše odnose. Bacat će nas u vatru provokacija, kako bi pročišćavali svoje emocije i spoznali što ljubav doista jest. Što je beznačajno, a što doista važno. Drugi ludi i vanjske situacije bit će nam ogledala. Sve ono, na čemu trebamo raditi i što trebamo prihvatiti, manifestirat će se kroz druge i kroz događaje.

Zbog toga, jer je cjela ova godina u Crvenoj luni, sve oko osječaja je samo još potencirano. I ne samo na vidljivoj, nego i na podsvestnoj razini čišćenja osječaja svih vrsta.