Val belega vetra

Val belega vetra nosi priložnost posvetiti se svoji notranji komunikaciji. Torej prečiščujemo komunikacijo s samim seboj in posledično tudi z drugimi. Kot sem najavila že v prejšnjem valu, bo celo leto namenjeno delu na čustvih in odnosih. Brez jasne komunikacije, verbalne ali neverbalne, ni odnosov. Ne s soljudmi, ne z živo oz. neživo naravo, ne z nevidnim okrog nas. Tudi samemu sebi mora človek jasno izraziti, kaj želi, kaj misli , kaj občuti. Zdi se enostavno, a ni.

Toplo priporočam, da si za notranjo komunikacijo s seboj vsak dan vzemimo čas. Val belega vetra pa to enostavno potrebuje. Prebiti se moramo skozi tuje, vsiljene misli in čutenja o nas, skozi kolektivne kode in naučene načine obnašanja. Predvsem odkrijmo seme, zatrto že v koreninah, ki ni niti vzklilo, a predstavlja naše bistvo, srž naših izvornih občutkov in čustev. Um bo v tem valu sodeloval, če ga usmerimo in nastavimo na frekvenco preživetja, a brez strahu. Strah nas le blokira. Uporabimo energijo igre in tako um, ki sicer rad tekmuje zamotimo z odkrivanjem skrivnosti življenja z namenom preživetja. Tako bo poslal naš sodelavec, naš pomočnik. Z umom, ki ga imamo pod kontrolo na način, da ga sami upravljamo, bomo čutili kopno, ker čustva so voda, prostrana, globoka voda.

Val belega vetra nosi izzive na nivoju življenja, ki se kažejo kot podzavestni in nezavedni občutki, skriti v temi. Življenje samo bo prineslo situacije, v katerih se bomo soočali s svojimi strahovi in temo. Komur bo uspel preboj, ga čaka skrito obilje, bogastvo, blagostanje. Pravzaprav vso prihajajoče dogajanje spominja na pustolovščino, na raziskovalne filme, kjer glavni igralec po številnih preprekah, ki jih obvladuje s pomočjo volje in jasne namere, da bo prišel do cilja, osvoji zaklad. Vsi mi smo igralci v pustolovskih filmih naših življenj. Življenje je igra, obilje pa osvaja tisti, ki vzame jasno namero v svoje roke. Človek mora vedeti, kaj želi in kaj hoče in zaradi tega je predvsem pomembna komunikacija s samim seboj. Najpomembnejša komunikacija v življenju, je naša notranja komunikacija. V dobri notranji komunikaciji se odpirajo kanali za komunikacijo na višjih nivojih. Navdih, inspiracija, genialne, izumiteljske zamisli, izhajajo iz tega kanala.

Val belega vetra čisti tudi časovne kodone, kar pomeni, da bo za posameznike zelo intenziven, saj se dotika časa pred njihovim rojstvom. Za nekatere bo zelo težak. Določeni ciklusi, ki se morajo zaključiti, se bodo končali na boleč način, s smrtjo, prekinitvijo, razdvajanjem. Nekaterim pa se bo odprl pogled v druge dimenzije, pričeli bodo videti in slišati stvari izza, nevidno. Z drugimi besedami, vpogled v tisto, kar večina pripisuje neobstoju. Ne bojte se. Ne dovolite, da se okužite s strahom. Učite se o sebi. Razkrivajte svoje neskončne možnosti. Imejmo se radi.

Daniela Peović, Rezonantna nebeška sprehajalka.

Za vas prevedla Natalija RG, Samo obstoječe rumeno seme

 

VAL BJELOG VETRA

U ovom valu imamo priliko pročišćavati komunikacijo sa samim sobom, posljedično i sa drugima. Kao što sam najavila u prethodnom valu, cijela godina bit će godina rada na vlastitim emocijama i odnosima. Bez jasne komunikacije, verbalne ili neverbalne, nema odnosa ni prema kome ili čemu. I samom sebi treba čovjek jasno iskazati što želi, što misli, što osjeća. Čini se jednostavno, no nije.

Za komunikacijo sa samim sobom treba dnevno odvojit vrijeme. Treba se probiti kroz tuđe, nametnute misli i osjećaje o nama, kroz kolektivne čipove i naučena ponašanja. Treba prije svega otkriti ono sjeme koje zagušeno korovom nije proklijalo, a predstavlja našu bit, srž naših izvornih osjećaja. Um će u tom valu sudjelovati u koliko ga usmjerimo i podesimo na frekvenciju preživljavanja, ali bez straha. Strah blokira. Upotrijebimo li energijo igre, um, koji se voli takmičiti bit će zaokupljen otkrivanjem tajne života u svrho proživljavanja i postat će naš suradnik, pomoćnik. Sa umom, kojim upravljam, imat ćemo kopno, jer emocije su voda, velika, duboka voda.

Izazov na razini života u ovom valu upravo su podsvijesti, nesvijesti osjećaji skriveni u tami. Sam život nametnut će situacije, u kojima ćemo se suočavati sa svojim strahovima i tamom. Tko se probije, čeka ga blago, skriveno obilje. Zapravo sve podsjeća na pustolovine, na iztraživatčke filmove, gdje glavni akter nakon silnih prepreka koje savladava svojom voljom i namjerom, da ide dalje, osvaja blago. Svi smo mi akteri u pustolovnom filmu života. Život je igra, a blago osvaja onaj, koji uzme namjeru u svoje ruke. Čovjek treba znati što hoće, što želi i zbog toga je prije svega bitna komunikacija sa samim sobom. U dobroj komunikaciji sa sobom otvaraju se i kanali za komunikaciju na mnogo višoj razini. Nadahnuće, inspiracija, genijalne zamisli izlaze iz tog kanala.

Ovaj val prečišćava i vremenske kodove, što označi, da će pojedincima biti intenzivno snažan, jer se dodiruje vrjemena prije njihovog rođenja. Nekim će biti jako težak, jer će se određeni ciklusi, koji moraju biti dovršeni, završeni na bolan način, smrču, prekidom, odvajanjem. Nekima će se otvorit pogled u druge dimenzije, moči će vidjet i čut ono nevidljivo, drugim riječima, ono što većina proglašava nepostojećim. Ne plašite se. Ne dozvolite, da vas zaraze strahom. Učite o sebi. Volite se.

Daniela Peović, Rezonantna nebeška sprehajalka.