Val belega psa  nam pomaga dotakniti globoke resnice srca in občutiti moč brezpogojne ljubezni. To je čas, ko vse, kar smo se do sedaj naučili, uporabimo. Brezpogojna ljubezen je prav to, kar sama beseda izraža: ne obstaja absolutno nobeno pogojevanje sprejemanja kogarkoli. To pomeni, da ni važno, kako se oseba obnaša, kaj govori, kaj počne. Ne skušajmo osebi niti opisovati svojih občutkov, pogledov, svojega odnosa do življenja, svoje drugačnosti, ne skušajmo ji približati svojega sveta. V odnosu brezpogojne ljubezni niti v sanjah ne skušajmo spreminjati osebe po svoji podobi, ji ne ‘izbijajmo njenega sveta iz rok’,  je ne spreminjamo, ne vplivamo na njen izbor, vrednote, ne trpimo zaradi ran te osebe, ne živimo življenja te osebe.

Preprosto jo sprejemamo. Ljubezen je sprejemanje. V veliki avanturi, imenovani življenje, naj bi utelesili vse tisto, kar smo, da bi prepoznali in v popolnosti izkoristili lastne potenciale. Globoke uvide doživljamo ravno skozi skupni namen v odnosu z ‘drugimi’. ‘Drugi’ so pravzaprav deli nas, ki naj bi jih mi integrirali. Prav tesni medsebojni odnosi so edinstvena priložnost za to, da spoznamo svoje čustvene vzorce in udejanimo njihovo transformacijo. Moramo biti pripravljeni uvideti resnico o sebi, ki se pokaže skozi odnose. Brezpogojne ljubezni se učimo in to skozi odnose.

Izražanje bližine, intimnosti in pristne domačnosti je darilo ljubezni. Pomanjkanje pristnosti je simptom, ki kaže na potrebo po zdravljenju in zahteva iskreno  komunikacijo. Prav tako nam nakazuje smer raziskovanja vrednosti, ki jo dajemo medsebojnim odnosom. In to za to, da bi odkrili namen, kateremu določen izziv v odnosu služi.

Val belega psa nas poziva, da prikličemo in prepoznamo svoje ‘dušne prijatelje’, tovariše, s katerimi delimo isto usodo. Modrost energije tega vala se meri po sposobnosti pritegovanja  skladnih vibracij v medsebojne odnose.

Duhovna privlačnost ni omejena le na sorodstvene vezi, gre za privlačnost med ‘dušnimi prijatelji’. Med takimi prijatelji je čutiti magnetno privlačnost, z namenom, da bi delovali vzajemno in ustvarili nekaj na skladen način. V takih odnosih se osebe razumejo brez besed, se enostavno čutijo.

Ko se dušni prijatelji srečajo in prepoznajo, ko resnično vidijo v dušo drugega, dajejo moč eden drugemu in v istem hipu oba občutita spomin na sveto zaupanje. To je naravni proces prepoznavanja skozi vibracijske skladnosti, osvobojen vseh osebnih pričakovanj in kreiran s strani božanstev – energij narave. Energija vala belega psa je točka približevanja v razvoju odnosov z dušnimi vodiči, pomočniki in zavezniki. Vsi so del našega življenja, ki iščejo integracijo v nas. Bliže smo sebi, bliže smo svoji pravi, dušni družini.

Vsak odnos ima svoj namen, ki ga je potrebno odkriti, da bi spoznali, čemu odnos služi oz. je služil. Skozi odnose preoblikujemo sebe. Ko v razmerju pride do trenutek, da nimamo nobene potrebe, da drugemu pojasnjujemo sebe, prav tako pa nimamo namere drugega popravljati, spreminjati, vendar še vedno želimo ohraniti odnos z osebo, smo na poti sprejemanja, na poti učenja brezpogojne ljubezni.

Energija tega vala prinaša nove preboje, nove začetke, nove poglede, zaveznike, pomočnike. Poleg dušnih tovarišev, bomo prepoznali tiste, ki so se že izvili iz ‘igre vlog, vzorcev’ in imajo sposobnost, da pomagajo drugim. S pomočjo vseh teh imamo možnost udejanjiti svoje ‘navdahnjene’ vizije in sanje. Ta val bi lahko imenovali ‘Z očmi srca prepoznati iskro svetega zaupanja’.

Izziv na ravni življenja in energije vala govori o naši izgubljeni nedolžnosti in zaupanju, o naši izgubljeni veselosti. Sebi povrnit, v odrasli dobi, pogled nedolžnega otroka je možno in povsem prvinsko. Pri tem nas v bistvu opogumljajo in podpirajo naši dušni prijatelji, mi sami pa moramo ponovno prevzeti nadzor nad čistostjo lastnih src.  Raziskati moramo, kaj nam prinaša resnično veselje in to početi v čim večji meri, da se skozi to očistimo in okrepimo.

Nedolžnost poseduje svojevrstno božansko imunost in prehaja skozi vse situacije. Najbolj pomembna stvar je, da si zapomnimo, da nikoli ne skušamo poosebljati ran drugega. Ne ustvarjajmo iz prevzetih , tujih ran lastnih trofej. Ne storimo napake in prevzemajmo tujih bremen, niti zaradi genetskih vplivov. Način, na katerega prevzemimo krmilo pri obnovi lastne nedolžnosti in zaupanja, je pregovor, ki pravi, da je med modrostjo in norostjo tanka meja. Bodite gluhi za komentarje, pripombe in reakcije  okužene s strahom in nezaupanjem.

Kar nam preprečuje, da bi dotaknili sveto zaupanje, prepoznajmo, sprejmimo, integrirajmo in spremenimo v podporno energijo. Ni nemogočega. Vse v življenju ima dve plati, svojo pozitivno in svojo negativno plat. Ne glejmo le na negativno. Pogled usmerimo v pozitivno in se na to  osredotočimo. Sami preoblikujmo energijo, ki nas ovira v podporno energijo.

Iyalaje, Daniela Peović, Rezonantna nebeška sprehajalka.

Za vas prevedla Natalija RG, Samo obstoječe rumeno seme

 

Želite izvedeti, kateri pečat ste vi?

 http://ustvarjalnost.si/analiza/

 
 

VAL BIJELOG PSA

Energija ovoga vala pomaže nam dotaknuti duboku istinu srca i osjetiti bezuvjetnu ljubav. Ovo je period kada sve što smo naučili do sada treba primijeniti. Bezuvjetna ljubav je upravo ono što sama riječ kaže, nema apsolutno nikakvih uvjeta oko prihvaćanja nekoga. To znači da nisu važni postupci, riječi, ponašanje te osobe, ne pokušavamo takvoj osobi niti objasniti sebe, svoj svjetonazor, svoju drukčiost, ne pokušavamo joj približiti svoj svijet. Takvoj osobi ni po koju cijenu ne izbijamo njen svijet iz ruku, ne pokušavamo je kreirati po svome, utjecati na izbore, ispravljati, ne nosimo njene rane, ne živimo je. Naprosto je prihvaćamo. Ljubav i jest prihvaćanje. Bezuvjetna ljubav je ljubav bez ikakvih uvjeta prihvaćanja.  Velika avantura zvana život traži da utjelovimo sve ono što jesmo kako bismo to upotrijebili i potpuno iskoristili vlastite potencijale. Duboke uvide doživljavamo kroz zajedničku svrhu odnosa s „drugima“. „Drugi“ su zapravo dijelovi nas koje je potrebno integrirati. Bliski odnosi jedinstvena su prilika za iznošenje na svjetlost dana emocionalnih obrazaca i njihovo transformiranje. Treba biti spreman pogledati istinu o sebi  koja se ogleda u bilo kojem odnosu. Bezuvjetna ljubav se uči.

Izražavanje bliskosti, intimnosti, prisnosti, dar je ljubavi. Nedostatak prisnosti  je simptom koji ukazuje na potrebu za ozdravljenjem i zahtijeva iskrenu komunikaciju. To je i smjerokaz za pretresanje vrijednosti vlastitih odnosa kako bismo otkrili svrhu kojoj su ti odnosi služili.

Energija ovoga vremenskog uzorka poziva nas da pozovemo i prepoznamo svoje sudbinske drugove. Mudrost energije ovoga vala očituje se kroz sposobnost privlačenja skladnih vibracija jednih drugima.

Duhovna privlačnost nije ograničena samo na obiteljsko srodstvo već je to dio privlačenja između sudbinskih drugova. Takvi drugovi su privučeni od istih usklađenih sila poput magneta koji privlači željezo. Privučeni su kako bi zajedno djelovali i učinili nešto na skladan način.

Kada se sudbinski drugovi sretnu i prepoznaju, kada se uistinu vide, jedno drugo osnažuju, a sjećanje na sveto povjerenje uključuje se istoga trenutka. To je prirodni proces, božanski kreiran za prepoznavanje kroz vibracijske sklonosti, oslobođen osobnih očekivanja. Energija ovoga vala je približavajuća točka u razvijanju odnosa s vodičima, pomagačima, saveznicima. Svi oni su dio našega života koji traži integraciju. Što smo bliže sebi to smo bliži svojoj pravoj obitelji.

Svaki odnos ima svoju svrhu koju je potrebno razotkriti kako bismo vidjeli čemu nam je određeni odnos služio ili služi. Kroz odnose transformiramo sebe. Kada u nekom odnosu dođe trenutak u kojem nemamo potrebu objašnjavati sebe drugome ili ispravljati, mijenjati drugoga, a i dalje želimo zadržati odnos s dotičnom osobom, mi smo na putu prihvaćanja, na putu učenja bezuvjetne ljubavi.

Energija ovoga vala donosi nam nove proboje, nove početke, nove poglede, saveznike, pomagače. Osim sudbinskih drugova, prepoznat ćemo i one koji su se izvukli iz „igre obrazaca“ i imaju sposobnost da pomognu drugima. Uz pomoć svih njih imamo priliku manifestirati svoje nadahnute vizije i snove. Ovaj val bi se mogao zvati „prepoznaj očima srca iskru svetog povjerenja“.

Izazov na razini života, a i onaj na razini energije vala govori upravo o našoj izgubljenoj nevinosti i povjerenju, o našoj izgubljenoj radosti. Vratiti sebi u odrasloj dobi pogled nevinog djeteta moguće je i primarno. U tome nam upravo pomažu sudbinski drugovi osnažujući nas, a mi sami trebamo ponovno preuzeti nadzor nad čistoćom našega srca. Obavezno trebamo istražiti što nam donosi istinsku radost i biti u tome što više kako bismo se pročišćavali i osnaživali.

Nevinost posjeduje svojevrstan božanski imunitet i prolazi kroz sve situacije.  Najvažnije je zapamtiti uputu kako nikada, ali baš nikada ne po osobljavamo rane. Nemojmo od rana stvarati vlastite trofeje. Ne preuzimajmo tuđe opravdavajući ih obrascima genetike.  Najbliže što mogu reći za način na koji možemo preuzeti kormilo u obnovi  vlastite nevinosti i povjerenja je uzrečica koja kaže kako mudrost i ludost graniče. Budite gluhi na komentare, kalkulacije i reakcije zaražene strahom i nepovjerenjem.

Ono što vas ometa u doticanju svetog povjerenja, prepoznajte, prihvatite, integrirajte i učinite podržavajućom energijom. Nema nemogućeg. Sve ima svoje lice i naličje, svaka energija svoju pozitivnu i negativnu stranu. Ne gledajte samo u negativnu, pogledajte u pozitivnu i fokusirajte se na nju, učinite energiju koja vas ometa prijateljskom.

Iyalaje, Daniela Peović, Rezonantna nebeški šetač

Želite saznat, koji pečat je vaš?

Analiza