Moč volje je v rokah …

Človek, za preživetje potrebuje vodo, zrak in svobodno voljo. Za »rajsko« preživetje še ljubezen. Vse ostalo je zavezanost naših umov »modernemu suženjstvu«.

 Ljudje, ki prostovoljno pridejo do stanja notranjega miru, z dvigom svoje vitalne energije, z dvigom frekvence svojih vibracij in preidejo od strahu k ljubezni, se bodo lahko izražali s pomočjo misli, omogočili bodo nastanek novega čutila. To čutilo, imenovano intuicija, bo razširilo zavest ljudi, ustvarjajoč novo realnost, individualno, kolektivno in univerzalno, saj smo vsi ljudje medsebojno povezani. Spoznali bomo, da smo vsi del istega ogromnega organizma. Vsi, minerali, rastline, živali in ljudje smo soodvisni.

 Sposobnost branja misli bo pripeljala do popolne spremembe civilizacije na Zemlji, ker bodo izginili interesi, za vedno bo izginila laž, ker ne bo mogel nihče ničesar skriti. Začel se bo čas transparentnosti in svetlobe, ki ne bo potemnela zaradi nikakršnega nasilja niti negativnih čustev. Potrebno je le spremenit kot gledanja. In morda preteči še par dekad.

 Svetu je zadnjih 2 tisoč let zavladal moški princip, ki deluje iz moči uma. Do te mere mu je uspelo le s popolnim poznavanjem in v drugem koraku načrtnim zasužnjenjem ženskega principa, ki deluje iz srca duše. Ženski princip je zasenčilo predvsem osredotočanje le na žensko telo, ki je zmanipulirano v podrejenih odnosih in zlorabljeno v komercialne namene do te mere, da se to ženskam in moškim samim zdi pravilo. Da se pojava prostitucije in prostitucije otrok, niti ne dotikam. Zavestno bit prisoten v svetu, kjer se odvija zloraba in izkoriščanje največjega evolutivnega čara narave, plodov ženskih teles, je izziv za svetlobo. Bode enako kot brutalen odnos do narave: živali, stoletnih dreves, naravnih danosti… za kar se zavzemajo mnogi.

 In, če se povrnemo k človeku,  kaj »se porodi« iz zlorabljenega in razčlovečenega otroka? Odraste. Ima svobodno voljo, jo uveljavi, zaplodi otroke in krog se nadaljuje, le da sedaj zloraba ni več le od zunaj, ampak je že v krogotoku, v umu, v kolektivni zavesti.  Potreben je enormen napor posameznika, da se prične soočati z lastno in podedovano, prevzeto temo in jo preobražati v svetlobo.

 In ko to posamezniku uspe, je edina pot služenje v dobrobit vseh. Častit, služit vsem simbolom življenja enako; rastlinam, živalim in ljudem je najvišji možni prestiž, je duhovna nadgradnja in ne, ni poniževalno in brez vredno delo.

 To je močna lekcija. Ko si jo prestal, si rešen potrebe po tem, da bi dobil priznanje, saj si s tem, ko služiš ti priviligiran. S tem, ko siješ, ko si ljubezniv, si sam najbolj nagrajen. Ker si v poziciji, da lahko. Lahko služiš, lahko siješ, lahko pomagaš in si lahko darežljiv. To je čudovita lekcija in zato se je treba, svojim učiteljem-mučiteljem zahvaljevati. S tem spoznanjem namreč stopimo iz vloge žrtve, ki jo nosimo po svojih prednikih in prevzamemo vlogo zmagovalca/ke. Služimo kraljevsko.

 Naše RUMENO SONCE  je zmožno take predanosti in čistosti. A le ČLOVEŠKO BITJE, vsako posamezno človeško bitje na Zemlji ima moč, da svojo svobodno voljo usmeri v svetlobo in se zavestno odpove temi.

 S tem , ko rešiš sebe, rešiš svet. Obratno ne gre. To je razlog, zakaj vam skušam približat znanja o 20 pečatih in 13 tonit. To so znanja o nas samih, ki so nam bila z namenom odvzeta slabi dve tisočletji nazaj. Sistemi vseh vrst, s temi znanji odlično manipulirajo nas, ČLOVEŠKA BITJA. Vpeti smo v sisteme, ker verjamemo, da so pogoj za naše preživetje.  

 A vsi sistemi, od posvetnih, religioznih, zdravstvenih, farmacevtskih, represivnih, izobraževalnih, vseh globalnih tehnokratskih so odvisni le in samo od nas, ČLOVEŠKIH BITIJ. Če bi jim odrekli služenje, izgubijo pomen. Se sesujejo v neobstoj.

 Človek, za preživetje potrebuje vodo, zrak in svobodno voljo. Za »rajsko« preživetje pa še ljubezen. Vse ostalo je zavezanost naših umov »modernemu suženjstvu«.

Tekst: Natalija Resnik Gavez – Jayeola

Fotografija: Tina Ramujkić

 http://ustvarjalnost.si/maji/delavnica-o-casu-1/

http://ustvarjalnost.si/maji/delavnica-o-casu-2/

http://ustvarjalnost.si/analiza/