PROGRAM SREČANJ Z ENERGIJAMI NARAVE V 2021

Vabim vas, da se pridružite sklopu 10 mesečnih predavanj o Energijah narave, ki bodo potekala preko Zooma, vsak ZADNJI ČETRTEK v mesecu.

Energije v naravi so vitalnega pomena za naše, ne le preživetje, ampak uspešno in srečno življenje. Na srečanjih vas bom uvedla v znanja, ki vam bodo služila, da boste posamezne kvalitete prepoznali okrog sebe, jih razvijali v sebi in jih uporabljali za samopomoč.

28.1. 2021          EŠU

Energija reda, organizacije, discipline, potrpežljivosti, prenašalec sporočil med Orišami in med Orišami in človekom. Ešu je najbolj potreben našemu življenju, a ga redki zares častijo. Zakaj – vsi govorimo o teh vrlinah, a le redki se lahko pohvalijo z njimi. Vsi smo premalo organizirani, disciplinirani, naše življenje je pogosteje kaos kot red, potrpežljivost enačimo s potrpljenjem in to smatramo kot lastnost slabičev…

25.2.2021           IFA – ORUNMILA

Energija usode, modrosti in skrivnosti človeškega življenja. Častimo ga z namenom popraviti svojo usodo, zmanjšati neprijetne, neželene dogodke na minimum, povečati svoje potenciale, dobiti priložnosti v svoje življenje.

25.3.2021           OBATALA

Energija kreativnosti, miru, harmonije, čistosti v našem umu.  Častimo ga zato, da bi vse te kvalitete vnesel v naše življenje. Ko imamo kreativnost, potem vemo kako kreirati rešitve svojih težav. Če imamo čisto energijo, imamo mir v življenju.
 

22.4.2021           OGUN

Energija vojne, ko rečemo vojna je to predvsem turbulentni način življenja, ki ga imamo. On je tudi bog civilizacije, motivacije, ki nam kaže pravo pot za človeška bitja, da smo se za to, kar želimo v življenju doseči, zavzemati, boriti, delati na pravi način. On je bog renovacije in darežljivosti.

27.5.2021           ŠANGO in OJA

Energija pravice, socialne odgovornosti, bliska. Častimo ga, da pritegnemo občutek pravice in socialne odgovornosti. Če ima nekdo probleme na sodišču, lahko naredimo daritev za Šangoja, da vnesemo mir v takšen primer. Šangoja častimo zato, da nas naredi zmagovalce v življenju, še posebno kadar smo pod intenzivnimi napadi sovražnikov, tako vidnih kot in nevidnih. – pod to se smatrajo vse težave, za katere vemo, da jih imamo in jih čutimo, ter tudi tisti, za katere ne vemo, da jih imamo in jih še ne čutimo.

Oja častimo zaradi poguma. Kdor časti Oja mora biti hiter. Hote ali nehote moramo v svojem umu ustvariti hitrost – pridobiti hitrost. Vemo, da če imamo pogum, lahko naredimo karkoli in kadarkoli v življenju. Oja častimo, da pritegnemo vse te energije, da nas blagoslovijo v našem življenju, da usmerjamo naš pogum, našo hitrost v pravo smer, za dosego svojih sanj.

 24.6.2021          JEMANDŽA

Ocean, morje in sladke vode so simbol Jemandža.  Je energija, ki pomiri naše trpljenje. Pravijo, da je ona tista, ki očisti našo bolečino. Odvzame našo žalost, naše trpljenje in nam da občutek zadovoljstva in sreče. Smatra se kot mati mnogih Oriš. Znana je po svoji sposobnosti, da reši ljudi, kadar so bolni, nemirni, kadar jih njihova dobra sreča zapusti. Kadar nas zapusti energija, dobra sreča, če nas zapustijo prijatelji, takrat naredimo daritev za Jemandža.

 30.9.2021          OŠUN

Boginja ljubezni, plodnosti v vseh smislih in multiplikacije (za več vsega – otrok, denarja, uspeha, dobre sreče, upanja, zaščite ….)

Ona čuva našo ljubezen. Častimo jo, da bi imeli srečo v ljubezni, da bi imeli srečo v poslu, da bi bila naša prizadevanja okronana z uspehom. Njen simbol je voda (sladke reke, jezera, potoki, potočki). To je takšne vrste Oriša, da jo časti večina ljudi. Če je ne častimo zaradi ljubezni, jo zaradi napredka, družine, zdravja. Ne glede na to v kakšnih pogojih smo, je energija Ošun lahko odgovor za naše težave.

28.10.2021         EGUNGUN 

Oriša egungun pripada kultu moških prednikov, ki v človeško življenje vnašajo občutek za skupnost in izgradnjo nečesa. So simbol miru in harmonije. Pomagajo ljudem, da razumejo svoje smeri v življenju, borijo se za interese ljudi in ljudem pomagajo, da se rešijo svojih sovražnikov. Sovražnik ni vedno oseba, ki nekomu hoče slabo, lahko smo sami sebi največji sovražnik.

Čeprav nekateri predniki za časa življenja niso imeli modrosti, volje, znanja in priložnosti, da bi lepo skrbeli za svoje potomce, vse te lastnosti pridobijo, ko preidejo v svet prednikov.

25.11.2021         EGBE

Spiritualna bratovščina – nevtralna energija. Egbe in Iya – mi sta množinski energiji. Iya – mi so matere univerzuma. Kadar invociramo te energije vedno invociramo multiple energije.

Egbe se smatra kot naš veliki rešitelj. Simbol našega prijateljstva z našimi spiritualnimi prijatelji. To je energija, ki nas lahko osvobodi bolezni. Čaščenje Egbeja pomeni prekinitev pakta z našim trpljenjem. Reši nas oz. ohrani nas v tem univerzumu. Ne glede na izvor našega problema, ne glede na tip našega trpljenja, nam bodo Egbe – naši spiritualni prijatelji in bratje iz vsporednega nevidnega sveta pomagali, nam dali zdravje, nas naredili močne, da nam bo življenje vredno, pomembno, da se bomo osvobodili destruktivnih idej in občutkov.Če opazimo, da nekdo izgublja čas in njegovo življenje ne gre v dobro smer, da ima eno trpljenje za drugim, da nima usmeritve v življenju, pokličemo Egbe rešitelja.

 23.12.2021        ADŽE (izg. ađe)

Aje je boginja napredka, dobre sreče in denarja. Če ne delamo, ne moremo imeti denarja. Aje ne naredi denarja. Naredi pa priložnost zaslužiti ali pa priložnost pritegniti denar. To je ženska energija. Častimo jo, da multipliciramo naš napredek, da pritegnemo dobro srečo v naše življenje in da pritegnemo energijo naše dobre sreče, napredka, denarja v svoje življenje in da vse to tudi obdržimo v svojem življenju.


Na meilu nrg@ustvarjalnost.si se lahko prijavite na posamezno predavanje in zanj nakažete donacijo (priporočena donacija v višini 10€). Donacijo nakažete na spodaj priložen račun KUD Čar Griča.

Lahko pa postanete član Sveta ustvarjalnosti. V ceno letne članarine je všteto vseh 10 srečanj.


Novi člani izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljete na naslov: KUD Čar Griča, Kicar 25a, 2250 Ptuj ali skenirano na meil: nrg@ustvarjalnost.si

Letno članarino za 2021 v višini 25€ pa nakažete na račun KUD Čar Griča, D.Š.47349395 , odprt pri Delavski hranilnici:

IBAN: SI56 6100 0000 4749 176

Referenca SI 00 / 2021

SWIFT (BIC koda): HDELSI22

predsednik društva: Natalija RESNIK, dipl. inž.