Tehniški dnevi na Osnovnih šolah

Pisanje na roko pomembno spodbudi razvoj različnih centrov v otrokovih možganih, ki jih potrebuje za uspešno delo v šoli. S pisanjem na roko in vajami iz lepopisa se razvija in spodbuja spretnost roke, fina motorika in mišična sposobnost ne samo za pisanje, ampak tudi za natančne gibe, kot so držanje pincete, uporaba klešč, izvijača ali šivanke. 

Nevroznanost poudarja neizpodbitno vrednost pisanja na roke v primerjavi s tipkanjem. Pri pisanju na roko se vključi 12 možganskih centrov in sodeluje 30 mišic. Ustvarja se mišični spomin, razvija zbranost, samozavest in potrpežljivost.  

Potek dela: 

Tehniški dan poteka 5 šolskih ur.

V prvem delu z učenci izvedem kratek pregled pisave skozi zgodovino, predstavim pisno orodje, podlago in izdelke, ki so rezultat vztrajnosti in ustvarjalnosti.

Učenci se seznanijo s pisanjem s kaligrafskim dvo debelinskim peresom in tušem (na višjih stopnjah). Pri tem se naučijo oblikovati in risati okraske, ki so osnova za izpis črk. Priporočljiva je učilnica z zeleno tablo.

Predlogi po starosti:

4.r.  Dvo debelinsko pisanje s prilagojenimi dvojnimi svinčniki in barvicami. Risanje form. Prijem povzet po antropozofskem načinu osredinjenja pozornosti.

5.r., 6.r. in 7. Izpis imena (priprava, kompozicija, čistopis, likovna oprema)

Za ponudbo pišite na : nrg@ustvarjalnost.si

Referenca: 

Karmen Presiček, razredničarka 5. razreda OŠ Zreče, po petih zaporednih letih sodelovanja

Največji korak se vidi na področju razvoja graf motorike. Otroci zavestno krepijo kontrolo nad pisavo, ozavestijo, kako vlečejo črte in vzporedno krepijo fokus, ujamejo trenutek. Razvijajo svoj čut za estetiko. Posebej pa pride do izraza individualnost posameznika in kvalitete, ki jih prinesejo s seboj. Kar Natalija izjemno izpelje, je pristop, kako vsi uspejo doseči svoj presežek, ker so skozi proces pohvaljeni za majhne dosežene cilje. Tudi učenci, ki sicer ne blestijo na učnem področju in imajo slabo razvite ročne spretnosti uspešno opravijo zastavljene naloge in jim naraste notranja motivacija, ob delu uživajo in so pogosto presenečeni nad svojimi delom. Fantje imajo pogosto začetniški odpor, ki pa se ob strokovnem vodenju skozi delo vedno razblini in spremeni v navdušenje. Pridobljene spretnosti so zelo uporabne pri oblikovanju plakatov, zapisu naslovov, voščil, čestitk…