Individualni pristop traja manj časa,  saj poteka intenzivno, zahteva pa več samo angažiranosti. Prednost individualnih ur na Griču je, da si sami odmerjate termine in ustvarjate v energetsko podprtem objemu narave. Prav tako vam omogoča vpogled v ustvarjalkin atele in širok nabor izdelkov, ki nastajajo skozi leta. 

Individualna ura traja 45 min in znaša 25€ na osebo oz. 20€, če sta dva vzporedna enakovredna slušatelja. Smiselno je vzeti 2 uri skupaj. 

Prijave na: nrg@ustvarjalnost.si