KAJ JE IFA DIVINACIJA?

Divinacija ali duhovna orientacija je vpogled v človeško predusodo, kjer se s pomočjo starodavne metode* odkriva človekov karakter, njegove omejitve in potenciale-notranje moči. Divinacija identificira naravo in izvor težav, hkrati pa pokaže smer reševanja. Ifa temelji na 16 osnovnih Odujih. Vsak ima 16 komplementarnih različic. Torej usmeritev temelji na eni izmed 256 možnih rešitev za težavo. Odu me spominja na basen, v kateri nastopajo ljudje. In tukaj se širina tega znanja ne konča, a bo dovolj, da si ustvarimo sliko globine izza, do sedaj razkritega.

.

*IFA divinacijo je UNESCO zaščitil kot spomenik oralne kulture.

Ifa je koncept življenja, je življenjska filozofija, zasnovan na energijah narave. Ifa ni religija. Je izvorna modrost narave, ki se je ohranila v Yoruba narodu, 25 milijonskem narodu iz Nigerije. Do danes se je obdržala, zahvaljujoč ustnemu prenašanju.

Skupina Slovenskih iskalcev duhovih modrosti  je odkrila filozofijo Ifa in postala prva skupina Baba Kingovih študentov v Evropi. Zame je častno biti ena od zapisovalk starodavnih afriških modrosti, ki jih v obliki predavanj Baba King predaja v Sloveniji.

.

.

Najboljši življenjski trenutek za divinacijo je:

  • kadar sami ne najdemo odgovora znotraj sebe
  • kadar smo neodločni
  • pri sprejemanju večjih življenjskih odločitev
  • pri resnih težavah (zdravstvenih, materialnih, ljubezenskih)
  • v trenutkih, kadar doživljamo neko težavo kot del sebe in ga ne moremo rešiti, ker ga nismo sposobni jasno, objektivno videti
  • v stanjih nemotiviranosti, izgubljenosti
  • kadar svoje življenje oz. njegove segmente doživljamo kot, da se vrtimo v krogu in ne vidimo izhoda, ne glede na to, kaj delamo in poskusimo ukreniti.

.

PRIJAVA

Prijave na divinacijo so obvezne.

Najbolje na:
tel: + 386 041 70 52 52

e-mail: nrg@ustvarjalnost.si

0

Your Cart