Četrtkove pogovorne urice na Griču

so v pomoč pri odkrivanju novih spoznanj, ko se nam pojavijo vprašanja in sami ne najdemo poti naprej. Prav tako bodo pogovorne urice namenjene skupnemu predelovanju teksta SEDMA PREROKBA MAJEV,  ki govori o času velikih sprememb, v katerem živimo danes.  http://ustvarjalnost.si/sedma-prerokba-majev/

Za pogovorne urice so rezervirani četrtki na Griču.

Čas trajanja: 60 do 90 min

Pogovorne urice so brezplačne. Stanejo vas vaše pripravljenosti za učenje in dobre volje in se izpeljejo, ko se zbere skupina zainteresiranih.